Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 3330
Thác bản bia xã Đông Lai tổng Thượng Trì huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai 國威府慈廉縣上池總東萊社, sưu tầm tại miếu xã Đông Lai phủ Hoài Đức tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 52 x 90 cm, gồm 25 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái (1720-1729).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Toàn dân giáp Đông xã Đông Lai tổng Thượng Trì huyện Từ Liêm phủ Hoài Đức hội họp tại đình nhất trí bầu ông Nguyễn Tiến Lâm và vợ là bà Nguyễn Thị Kì làm Hậu thần, bởi vợ chồng ông bà là người nhân đức, luôn hăng hái trong các công việc của giáp. Nay vợ chồng ông bà lại cúng 50 quan tiền và 1 mẫu ruộng. Bản giáp định lệ biếu người Hậu khi còn sống và cúng giỗ sau khi qua đời: mỗi giỗ 4 mâm xôi, 1 con lợn và 1 vò rượu. Ai làm trái sẽ phải bị phạt rượu gà trị giá 1 quan tiền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)