Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 8327
Thác bản bia giáp Hoà Lương xã Đức Trạch huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín 常信府上福縣德澤社和良甲. Sưu tầm tại đình giáp Hoà Lương xã Đức Trạch tổng Hà Hồi huyện Thượng Phúc tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 32 x 72 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 45 (1784).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Ngô Xuân hiệu là Trung Thận và vợ người họ Nguyễn hiệu là Diệu Chiếu, cùng vợ chồng người con trai là Ngô Can hiệu là Đoan Ôn và vợ người họ Lê hiệu là Diệu Hiên, đã xuất tiền và ruộng giúp làng làm đình vũ. Quan viên, dân làng tôn bầu họ làm Hậu thần. Bia ghi các điều cam kết về thể thức cúng giỗ Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)