Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 8334
Thác bản bia xã Khê Hồi huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín 常信府上福縣溪洄社, sưu tầm tại đình xã Khê Hồi tổng Hà Hồi huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 112 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 38 (1777).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Quan viên, dân xã Khê Hồi dự định làm một mái bồng cuốn ở đình, bèn họp bàn tôn bầu vợ chồng ông Xã trưởng Đặng Trọng Kỳ cùng vợ là Uông Thị Hiệp người xã Hà Hồi làm Hậu thần để ông bà xuất 200 quan tiền cho xã chi dùng và dặt 2 mẫu 5 sào ruộng để gửi giỗ. Ghi một số điều lệ cúng giỗ và kê vị trí, diện tích các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)