Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 11339/11340 Thác bản bia xã Bãi Ruộng huyện Sơn Minh phủ Ứng Thiên đạo Sơn Nam nước Đại Việt 大越國山南道應天府山明縣禾罢 田 社, sưu tầm tại đình xã Quảng Nguyên tổng Xà Cầu huyện Sơn Lãng tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 35 x 46cm, gồm 40 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 24 (1763).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Rỡ đã cúng cho xã 3 mẫu ruộng và 10 quan tiền để xã dùng vào việc công. Quan viên, dân xã tôn bầu bà là Hậu thần. Số ruộng này được phân cho 4 giáp, mỗi giáp 7 sào, còn 2 sào thì biếu giáp Đông vào các ngày ca xướng, ngày giỗ giáp nào làm cỗ cúng tế tại giáp đó. Ghi các qui định cúng tế Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)