Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 11347
Thác bản bia xã Xà Cầu huyện Sơn Minh phủ Ứng Thiên 應天府山明縣蛇梂社, sưu tầm tại chùa Hồng Khánh xã Xà Cầu tổng Xà Cầu huyện Sơn Lãng tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 61 x 108cm, gồm 22 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 45 (1784).
Người sọan: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Một người đã cúng 100 quan tiền và 2 mẫu ruộng cho xã Xà Cầu để giúp xã trang trải tiền thuế và chi dùng vào việc quan dịch. Quan viên, dân xã tôn bầu làm Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và qui định cúng tế Hậu thần hàng năm. Có bài minh.
Ghi chú: Thác bản mờ khó đọc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)