Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 19587
Thác bản bia xã Ngô Đồng tổng Thủy Cam huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông 河東省青威縣水甘總梧桐社, sưu tầm tại xã Ngô Đồng tổng Thủy Cam phủ Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 49 x 66 cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 7 (1922).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Nguyễn lệnh công húy Hinh tự Phúc Hương cùng vợ Nguyễn Thị Lĩnh là những người hiền lành, trung hậu, làng xóm không ai không kính trọng. Nay dân trong giáp tu sửa miếu vũ, công trình to lớn mà chi phí nhiều, vợ chồng ông bà nguyện xuất của riêng gồm 40 đồng cùng với 1 mẫu ruộng tốt cúng cấp cho nhu cầu của dân, tự nguyện gửi giỗ cho hai vợ chồng vào bản giáp, sau này được cùng phối hưởng với thần. Bản giáp thuận tình nhận lấy số tiền chi dùng và số ruộng luân lưu canh tác, lưu truyền mãi mãi. Nay lập bia ghi các điều lệ và liệt kê vị trí ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)