Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 19611
Thác bản bia xã Mục Xá tổng Thủy Cam huyện Thanh Oai phủ Ứng Hòa tỉnh Hà Đông 河東省應和府青威縣水甘總睦舍社, sưu tầm tại nhà hậu đình xã Mục Xá tổng Thủy Cam phủ Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 76 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 3 (1891).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bản xã có việc công mà tiền mặt để chi phí lại không thể chia đều gánh vác, nay dân xã xin bầu bậc tiết phụ Phạm Thị Cục người xã Phương Trung tự xuất tiền văn 1000 quan và 4 mẫu ruộng. Bốn giáp thuận bầu làm Hậu thần. Số tiền và ruông chia đều 4 giáp canh tác lo việc tế lễ cho Hậu. Kê số tiền, vị trí ruộng và lệ giỗ Hậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)