Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 3674/3681
Thác bản bia xã Phù Sơn tổng Phù Lưu huyện Kim Bảng phủ Lỵ Nhân 蒞仁府金傍縣芙 總芙山社, sưu tầm tại văn chỉ xã Vân Lâm tổng Kim Bảng huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam.
Thác bản 2 mặt, khổ 70 x 100 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 32 (1771).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Tất cả các xã trong huyện Kim Bảng cùng tôn bầu Tả Đô đốc Vượng Quận công Nguyễn Thế Trung người xã Nông Vụ. Bởi vì mấy xã trong huyện bị quan coi đồn điền hạch sách, tuy mỗi năm 2 vụ thóc quạt phơi khô để nộp vào kho mà vẫn bị bọn quan lại những nhiễu cho là hao hụt rồi bắt bồi thường đánh đập dân làng. Sau may nhờ Vượng Quận công thương xót tình cảnh dân khổ sở nên đã tâu xin với Chúa xem xét. Sự việc này xảy ra đã 60-70 năm rồi. Nay dân đồng lòng ghi nhớ công ơn của ông nên đã bầu ông là Hậu thần.
Ghi chú: Nội dung văn bia còn chưa hoàn chỉnh, có thể còn thiếu thác bản mặt sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)