Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 16983
Thác bản bia thôn Cổ Lương tổng Đồng Xuân phố Án sát Siêu Hà Thành 河城案察超同春總古良村, sưu tầm tại đình phố Ngõ Gạch (Án Sát Siêu), Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 65 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 180 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 5 (1930).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Ngô Thị Nguyện cúng cho thôn Cổ Lương một trăm đồng để gửi giỗ cho 5 người. Có qui định nghi lễ cúng và húy hiệu những người được gửi giỗ: Nguyễn quí công húy Trác hiệu Phúc Đường, Nguyễn quí thị húy Sáu hiệu Từ Lương, Nguyễn quí thị húy Tài hiệu Hằng Hương, Nguyễn quí thị húy Huệ hiệu Phương Tân, Nguyễn quí thị húy Minh hiệu Diệu Tuệ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)