Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 2925
Thác bản bia xã Lương Xá tổng Kim Quan huyện Cẩm Giàng 錦江縣金關總梁舍社, sưu tầm tại đình xã Lương Xá tổng Kim Quan huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 65 cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 32.
Niên đại ước đoán: năm niên hiệu Tự Đức thứ 32 (1879).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Sau trận lụt xã Lương Xá phải tu sửa lại ngôi đình, phải chi phí rất nhiều tiền. Bà Vũ Thị Nhu là con gái ông Lí trưởng đã trợ giúp dân làng 160 quan tiền xanh và 2 mẫu 2 thước ruộng. Dân làng tôn bầu vợ chồng ông Lí trưởng làm Hậu thần, đặt qui định cho ông được dự vào Hội Tư văn và sau này được cúng giỗ theo lệ. Có ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng.
Ghi chú: Hai chữ “Vĩnh Thịnh” ở dòng niên đại trên thác bản là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)