Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 2926
Thác bản bia xã Lương Xá tổng Kim Quan huyện Cẩm Giàng 錦江縣金關總梁舍社, sưu tầm tại đình xã Lương Xá tổng Kim Quan huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 60 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thịnh Đức thứ 6.
Niên đại ước đoán: thời Nguyễn.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Xã Lương Xá cần có tiền để tu sửa lại ngôi đình. Hai ông Nguyễn Văn Giác và cựu Lí trưởng, Bá hộ Nguyễn Đạt đã xuất tiền 200 quan cho làng sử dụng, lại cúng 3 mẫu 5 sào ruộng để gửi Hậu cho cha mẹ. Có qui định các thể thức cúng giỗ và ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng.
Ghi chú: Hai chữ “Thịnh Đức” ở dòng niên đại trên thác bản là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)