Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 2927
Thác bản bia xã Lương Xá tổng Kim Quan 金關總梁舍社, sưu tầm tại đình xã Lương Xá tổng Kim Quan huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 66 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 180 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 15.
Niên đại ước đoán: thời Nguyễn.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Sau trận lụt xã Lương Xá phải tu sửa lại ngôi đình, phải chi phí rất nhiều tiền. Ông Nguyễn Đình Xuyến và bà Vũ Thị Sáu đã trợ giúp dân làng tổng cộng 240 quan tiền xanh và 3 mẫu 8 thước ruộng. Dân làng tôn bầu hai vị làm Hậu thần, đặt qui định thể thức cúng giỗ. Có ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng.
Ghi chú: Hai chữ “Vĩnh Thịnh” ở dòng niên đại trên thác bản là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)