Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 3793/3794
Thác bản bia xã Thượng Đáp huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣上答社, sưu tầm tại đình xã Thượng Đáp tổng Vạn Tải phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 30 x 60 cm và 22 x 45 cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 1 (1793).
Người soạn và viết: Nguyễn Huy Châu 阮輝珠; chức vị: Thủ hợp.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Phủ sinh họ Nguyễn tự Trung Chính là người giỏi văn chương, có phẩm hạnh. Ông từ phía nam trốn ra bắc để lập gia thất và trở về phía đông đi thi. Nhờ thế con cháu ông đều thành người tốt. Năm Kỷ Dậu ông mất, con cháu ông bỏ ra 30 quan tiền cổ và 1 mẫu ruộng để cúng cho xã xin dân làng tôn ông là Hậu thần, làng chấp thuận, ghi số ruộng và lệ cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)