Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 11408
Thác bản bia thôn Cao Giới xã Cổ Miệt huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 南策府青河縣古蔑社高戒村, sưu tầm tại đình xã Khánh Mậu tổng Bình Hà huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 85cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 26 (1765).
Người viết: Nguyễn Dương 阮楊, tự Khánh Tích 慶積; quê quán: thôn Cao Giới xã Cổ Miệt; học vị: Hiệu sinh; chức vị: Trưởng tư văn.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Thập Lý hầu Nguyễn Khoan hiệu Huyền Tịnh và vợ bà Nguyễn Thị Điệt hiệu Diệu Ân, đã xuất 15 quan cổ tiền và 3 sào 5 khẩu ruộng thu để cho dân cày cấy sử dụng. Thập Lý hầu Nguyễn công tự Phúc Chính và vợ là Đỗ thị hiệu Diệu Năng đã cúng cho bản thôn 100 quan tiền. Quan viên, hương lão, dân thôn tôn bầu họ làm Hậu thần và cam kết hàng năm sẽ thờ cúng họ mãi mãi. Có ghi lệ cúng tế các Hậu thần vào các ngày giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)