Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 11506/11507
Thác bản bia xã Cập Nhất huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 南策府青河縣及一社, sưu tầm tại miếu xã Cập Nhất tổng Cập Nhất huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 43 x 75cm, gồm 24 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 45 (1784).
Người soạn: Lê Tiến 黎進; chức vị trưởng tộc và Lê Mại 黎邁; học vị: Nho sinh.
Người viết: họ Cao 高; học vị: Hoa văn học sinh.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Nguyệt cùng con cháu cúng cho xã 4 sào ruộng và 60 quan tiền. Quan viên, dân làng tôn bầu cha mẹ bà Nguyễn Thị Nguyệt và bản thân bà làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ của Hậu thần, vị trí các thửa ruộng cúng tiến và lệ kính biếu Hậu thần hàng năm. Có bài tán.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)