Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 11607/11608
Thác bản bia xã Kim Can huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 南策府青河縣金竿社, sưu tầm tại đình xã Kim Can tổng Du La huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 38 x 69cm, gồm 19 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 33 (1772).
Người soạn: Vô Truyền 無傳; quê quán: xã Kim Can huyện Thanh Hà; học vị: Sinh đồ.
Người viết: Nguyễn Tiến Trật 阮進秩; quê quán: bản xứ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản xã hưng công xây dựng đình ngói, kinh phí tốn kém. Ông Thập Lý hầu Hội trưởng Hội Tư văn là Tăng Quang Thông hiệu Phúc Hoàn, đã cúng cho xã 42 quan tiền và 1 sào 2 thước ruộng. Quan viên, sắc mục và dân làng tôn bầu ông làm Hậu thần và qui định việc cúng giỗ hàng năm. Ông lại cúng 10 quan tiền cổ để xin cho vợ ông bà họ Nguyễn hiệu Diệu Viên được phối hưởng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)