Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 11609
Thác bản bia xã Kim Can huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 南策府青河縣金竿社, sưu tầm tại đình xã Kim Can tổng Du La huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 81cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 46 (1785).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Đình làng trước đây làm bằng gỗ. Đến năm Nhâm Thìn bản xã hưng công làm đình ngói nhưng còn thiếu tiền trả công thợ. Bà Tăng Thị Tranh hiệu Diệu Bội, đã cúng cho xã 50 quan tiền cổ và 1 sào ruộng. Quan viên, dân làng tôn bầu bà làm Hậu thần và hưởng cúng giỗ hàng năm. Ghi thể lệ cúng giỗ. Có khắc bài vị Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)