Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 11661/11662
Thác bản bia thôn Can xã Lang Can huyện Thanh Hà phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương 海陽省南策府青河縣琅玕社玕村, sưu tầm tại đình trang Trung khu xã Lang Can tổng Du La huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 48 x 89cm, gồm 23 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 25 (1704).
Người viết: Bùi Phan Long 裴攀龍; quê quán: xã Lang Can huyện Thanh Hà.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Gặp lúc bản thôn không có tiền nộp quan dịch, bà Hoàng Thị Luyến hiệu Từ Nhân ở bản xã vốn là người nhân hậu, đã cúng 100 quan tiền sử và 1 sào ruộng. Quan viên, hương lão và dân xã tôn bầu bà làm Hậu thần. Ghi thể lệ cúng biếu Hậu thần hàng năm và khắc bài vị của Hậu thần. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)