Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 11793/11794
Thác bản bia thôn Đông Hoa xã Thiên Đông huyện Kim Thành phủ Kinh Môn 荊門府金城縣千冬社東华村, sưu tầm tại đình xã Tân Xuân tổng Phù Tái huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 30 x 70cm, gồm 24 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 8 (1800).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông họ Nguyễn tự Hữu Chí vốn là người ăn ở nhân nghĩa. Năm Mậu Tuất giúp làng 20 quan tiền để nộp tô. Năm Bính Thìn cúng 56 quan tiền vào việc làm đình, nay lại cúng 36 dẫn tiền và 1 mẫu ruộng để cung phụng việc hương đăng. Quan viên, hương lão, dân làng biết ơn tôn bầu ông làm Hậu thần và qui định việc cúng biếu hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)