Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 11795/11796 Thác bản bia thôn Đông Hoa xã Thiên Đông huyện Kim Thành phủ Kinh Môn 荊門府金城縣千冬社東华村, sưu tầm tại đình xã Tân Xuân tổng Phù Tái huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 27 x 70cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 31 (1770).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Sau cơn binh lửa năm Canh Thân và Đinh Dậu, bản thôn lại gặp cảnh mất mùa đói kém, quan dịch nặng nề nên phải đặt ra lệ: Ai cúng tiền cho thôn tiêu dùng vào việc công, bản thôn tôn bầu làm Hậu thần. Ông Đinh Nho Thạc đã cúng 10 quan tiền cổ và 5 sào ruộng cho bản thôn. Quan viên, dân thôn tôn bầu ông làm Hậu thần và qui định việc cúng biếu Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)