Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 11829/11830
Thác bản bia xã Kiên Lao huyện Kim Thành phủ Kinh Môn 荊門府金城縣堅牢社, sưu tầm tại đình xã Kiên Lao tổng Nại Xuyên huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 62cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 23 (1702).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Gặp lúc bản xã thiếu tiền để trả nợ quan dịch, ba ông Nguyễn Hữu Thiêm, Nguyễn Phúc Thịnh, Phạm Văn Vận đã cúng cho xã 300 quan tiền. Quan viên, hương lão và dân xã biết ơn tôn bầu ba ông làm Hậu thần. Ghi các qui định việc cúng tế Hậu thần hàng năm. Có bài vị của ba Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)