Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 11851/11852 Thác bản bia xã Cống Khê huyện Kim Thành phủ Kinh Môn 荊門府金城縣貢溪社, sưu tầm tại đình xã Cống Khê tổng Bất Nạo huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 42 x 68cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 32 (1771).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Gặp lúc bản xã thiếu tiền mua gỗ để xây dựng đình miếu, bà Nguyễn Thị Thám hiệu Diệu Hoa, đã bỏ ra 20 quan tiền cổ và 3 sào ruộng giúp bản Xã. Quan viên, hương lão và dân xã tôn bầu bà làm Hậu thần. Ghi qui định việc cúng tế Hậu thần hàng năm. Có khắc bài vị của Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)