Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 11853/11854/11855
Thác bản bia xã Phong Nội huyện Kim Thành phủ Kinh Môn 荊門府金城縣封內社, sưu tầm tại miếu xã Phong Nội tổng Phí Gia huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
Thác bản 3 mặt, khổ 55 x 80cm, gồm 39 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 2 (1706).
Người soạn: Trần Nột 陳訥; học vị: Tứ trường khoa Giáp Tý, Tam trường thi Hội khoa Quý Mùi.
Người viết: Vinh Hoa 榮華.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi công đức Xã chính Phạm Công Thể là con ông Phạm Công Dụng nguyên là Lý rưởng kiêm Trưởng huyện, Trưởng tổng, Trùm Tư văn bản xã đã cúng tiền và ruộng cho xã để làm việc công đức. Quan viên, dân bản xã biết ơn tôn bầu cha ông làm Hậu thần. Ghi qui định việc cúng giỗ Hậu thần hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)