Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 11856/11857/11858
Thác bản bia xã Phong Nội huyện Kim Thành phủ Kinh Môn 荊門府金城縣封內社, sưu tầm tại miếu xã Phong Nội tổng Phí Gia huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
Thác bản 3 mặt, khổ 50 x 80cm và 20 x 80cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 650 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 4 (1708).
Người soạn: Dị Độn 異鈍; chức vụ Tri huyện (không rõ tên).
Người viết: Vinh Hoa 榮華 và Cao Toàn 高鑽.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi công đức Xã chính, trùm Hội Tư văn họ Trần vốn người nhân đức, đã cúng cho xã 12 quan tiền sử và 5 thửa ruộng. Quan viên, hương lão và dân bản xã biết ơn suy tôn ông làm Hậu thần. Ghi qui định việc cúng tế Hậu thần hàng năm và các xứ ruộng cúng. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)