Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 11961/11962
Thác bản bia xã Thượng Đỗ huyện Kim Thành phủ Kinh Môn 荊門府金城縣上杜社, sưu tầm tại chùa Thiện Ứng xã Thượng Đỗ tổng Lai Vu huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 85cm, gồm 31 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 22 (1761).
Người soạn và viết: Nguyễn Hữu Bồi 阮有培; quê quán: xã Thượng Đỗ; chức vị: Đề lại.
Người khắc: Nguyễn Đình Quyền 阮廷權; quê quán: xã Kính Chủ; chức vị: Cai hợp.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Cựu xã chính Nguyễn Hữu Danh hiệu Phúc Diên và vợ bà Nguyễn Thị Xâm hiệu Từ Chính, đã giúp dân xã trở về làng làm ăn sau cơn phiêu tán loạn lạc, ông lại xuất 60 quan tiền cổ và 2 mẫu ruộng để tu sửa tiền đường. Quan viên, dân xã biết ơn suy tôn ông bà làm Hậu thần. Có điều lệ qui định việc cúng biếu Hậu thần hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)