Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 11963/11964
Thác bản bia xã Thượng Đỗ huyện Kim Thành phủ Kinh Môn 荊門府金城縣上杜社, sưu tầm tại chùa Thiện Ứng xã Thượng Đỗ tổng Lai Vu huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 61 x 95cm, gồm 32 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 550 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 8 (1670).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; quê quán: Động Khê Thanh Lâm Nam Sách.
Người khắc: Nguyễn Thịnh Lại 阮盛吏; quê quán: xã Kính Chủ; chức vị: Thợ đá.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bà Mạc Thị Ngọc Đình hiệu Từ Tiên xuất thân nhà vọng tộc lại là người nhân hậu, đã cúng cho xã 150 quan tiền để chi dùng vào việc chung. Quan viên, bản xã biết ơn suy tôn bà làm Hậu thần. Ghi qui định cúng biếu Hậu thần hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)