Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 12024/12025
Thác bản bia thôn Độ xã An Lưu Hạ huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn 荊門府峽山縣安留下社渡村, sưu tầm tại đình xã An Lưu Hạ tổng An Lưu phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 90cm, gồm 18 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 12 (1751).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bà Hoàng Thị Bài người bản ấp đã cúng cho bản xã 100 quan sử tiền và 1 mẫu ruộng, bà họ Phạm hiệu Từ Đức cúng cho bản xã 80 quan sử tiền và 8 sào ruộng, bà Hoàng Thị Pháp cúng cho xã 100 quan sử tiền 1 mẫu ruộng, bà Mạc Thị Chiêm cúng cho xã 100 quan sử tiền 4 sào ruộng, bà Mạc Thị Yêm cúng cho xã 100 quan sử tiền và 4 sào ruộng. Quan viên, hương lão, dân làng đã thuận bầu các bà làm Hậu thần. Sau này các Hậu thần 100 tuổi bản xã sẽ cúng mỗi người 1 mâm cỗ. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và ngày giỗ của từng người, nghi lễ cúng giỗ các Hậu thần hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)