Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 12056/12057
Thác bản bia xã Bồ Bản huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn 荊門府峽山縣浦坂社, sưu tầm tại đình xã Bồ Bản tổng Cổ Tân phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 52 x 85cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 20 (1759).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bốn ông họ Nguyễn tự Phúc Toàn, tự Thiện Tính, tự Phúc Y, tự Phúc Tào đã cúng cho xã tổng cộng 84 quan tiền cổ và 9 sào ruộng. Thập lý hầu họ Nguyễn tự Ích Hậu hiệu Phúc Năng đã cúng cho xã 20 quan tiền cổ và 2 sào ruộng. Quan viên, hương lão và dân làng tôn bầu các ông kể trên làm Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và nghi lễ cúng giỗ các Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)