Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 12086/12087
Thác bản bia thôn Thượng xã Kim Tuyền huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn 荊門府峽山縣金泉社上村, sưu tầm tại đình xã Kim Xuyên tổng Cổ Tân phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 88cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 15 (1754).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Đồng vợ ông họ Nguyễn tự Thuần Tính người xã Kim Tuyền cúng cho xã 42 quan tiền cổ để chi tiêu việc quan dịch, 2 mẫu ruộng dùng cho hương hỏa và khoản tiền riêng 6 quan dựng bia vào mái hiên đình. Hương lão, dân xã tôn bầu bà Nguyễn Thị Đồng làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ của Hậu thần, vị trí các thửa ruộng cúng tiến và lệ cúng tế Hậu thàn vào các ngày kị hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)