Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu:12213/12214
Thác bản bia xã An Lạc huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣安樂社, sưu tầm tại xã An Lạc tổng Trác Châu phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 64 x 110cm, gồm 39 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 46 (1785).
Người soạn: Nguyễn Trọng Tuyển 阮仲選; quê quán: xã Mạc Xá huyện Thanh Lâm; học vị: Hương cống khoa Đinh Mão; chức vị: Hình bộ Viên ngoại lang.
Người nhuận sắc: Lê Mặc Am 黎默庵 [tức Lê Duy Đản 黎惟亶]; quê quán: xã Hương La huyện Yên Phong; học vị: Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Ất Mùi niên hiệu Cảnh Hưng 36 (1775) đời vua Lê Hiển Tông; chức vị: Đốc đồng xứ Hải Dương.
Người viết chữ:Vũ Duy Tiêu 武惟摽; chức vị: Thủ hợp Thị nội Thư tả Binh phiên.
Người khắc: Nguyễn Liễu 阮柳; Chức vị: Bạt thạch Hữu đội.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Thị nội Thư tả Binh phiên Chí Trung tử họ Vũ húy Suyền, người bản xã nhiều lần xuất tiền cho dân nộp thuế, nay lại ban ruộng cho dân cày cấy. Quan viên, dân làng nhớ ơn công đức đã tôn bầu vợ chồng ông làm Hậu thần, lại lập đền thờ ông ở thôn Tiền, đặt tên là Tiền Đường từ chỉ, hàng năm hương khói để con cháu sau này nhìn thấy từ chỉ này nhớ đến công đức to lớn của ông. Ghi vị trí các thửa ruộng ban cấp cho làng và nghi lễ cúng tế Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)