Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu:12238
Thác bản bia giáp Đông xã thôn Sư xã Nhân Lý 仁里社篩村東甲, sưu tầm tại đình thôn Sư xã Nhân Lý tổng An Dương phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 28 x 57cm, gồm 8 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 24 (1763).
Người soạn: Đặng Thế Khoa 鄧世科; quê quán: thôn Sư xã Nhân Lý; chức vị: Xã chính.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Giáp Tuất, bản giáp tu bổ trong ngoài đình. Ông Phạm Lệnh Tố đã bỏ ra 50 quan tiền dùng vào công việc. Quan viên, hương lão và bản giáp tôn bầu vợ ông là bà Nguyễn Thị Vịnh hiệu Thanh Trì làm Hậu thần. Hàng năm các lễ nhập tịch, cầu phúc, Hậu thần đều được phối hưởng và kính biếu lộc thánh theo qui định.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)