Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu:12239
Thác bản bia giáp Đông thôn Sư xã Nhân Lý 仁里社篩村, sưu tầm tại đình thôn Sư xã Nhân Lý tổng An Lương phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 49cm, gồm 8 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 24 (1763).
Người soạn: Đặng Thế Khoa 鄧世科; quê quán: thôn Sư xã Nhân Lý; chức vị: Xã chính.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Quí Mùi (1763) bản xã tu sửa đình, Tri sự Phạm Khắc Trạch tình nguyện bỏ ra 50 quan tiền chi dùng vào công việc. Quan viên, hương lão, dân trong thôn tôn bầu vợ ông đã mất bà họ Đặng hiệu Trinh Cẩn làm Hậu thần. Các lễ nhập tịch cầu phúc hàng năm, Hậu thần đều được phối hưởng và kính biếu như qui định.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)