Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu:12240
Thác bản bia giáp Đông xã Nhân Lý 仁里社東甲, sưu tầm tại đình thôn Sư xã Nhân Lý tổng An Lương phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 37 x 58cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 8 (1800).
Người soạn: Nguyễn Thế Huyên 阮世楦; quê quán: xã Nhân Lí; chức vị: Tổng trưởng, Xã chính.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Tố người bản giáp tự nguyện bỏ ra 60 quan tiền và 8 sào ruộng giao cho dân chi dùng vào việc công. Quan viên, hương lão bản giáp tôn bầu ông bà cha mẹ của bà Nguyễn Thị Tố làm Hậu thần. Ghi họ và tên, ngày giỗ của các Hậu thần, lệ kính biếu và lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)