Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu:12255/12256
Thác bản bia giáp Đông Hùng xã Ngọc Uyên huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣玉淵社東雄甲, sưu tầm tại đình (miếu) xã Ngọc Uyên tổng Trác Châu phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 44 x 57cm, gồm 29 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 38 (1777).
Người soạn: Nguyễn Đình Bảo 阮廷寶; quê quán: giáp Đông Hùng xã Ngọc Uyên huyện Thanh Lâm; chức vị: Xã chính.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Thám hiệu Từ Cẩn cúng 12 quan tiền, 1 mẫu 1 sào ruộng và bà Nguyễn Thị Nhiên hiệu Từ Liêm cúng 12 quan, 5 sào ruộng để xã chi dùng cho việc công. Quan viên, dân xã tôn bầu hai người làm Hậu thần. Có bài vị của Hậu thần. Ghi ngày giỗ, vị trí các thửa ruộng cúng tiến và nghi lễ cúng giỗ Hậu thần hàng năm. Hai bà còn cúng thêm ruộng để xin cho ông bà cha mẹ được phối hưởng. Ghi họ và tên, tự, hiệu của những người được phối hưởng. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)