Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu:12261
Thác bản bia xã Ngọc Uyên huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣玉淵社, sưu tầm tại đình xã Ngọc Uyên tổng Trác Châu phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 56cm, gồm 18 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 28 (1767)
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản xã trùng tu đình thờ thần, ông Nguyễn Công Thành tự Phúc Thiện cùng vợ Phạm Thị Xin hiệu Từ Chính xuất 75 đồng và một số thửa ruộng chi dùng vào công việc. Quan viên, hương lão và dân xã tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Kê vị trí, diện tích các thửa ruộng cúng tiến có tại các xứ sở. Ghi lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)