Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu:12272/12273
Thác bản bia xã Nhị Châu huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣 洲社, sưu tầm tại đình xã Nhị Châu tổng Trác Châu phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 85cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 18 (1697).
Người soạn: Trần Thế Dận 陳世胤; quê quán: xã Nhị Châu huyện Thanh Lâm; học vị: Sinh đồ; chức vị: Xã trưởng, Hội trưởng Hội Tư văn.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông họ Phạm tự Công Lý hiệu Phúc Lãng và vợ họ Nguyễn hiệu Diệu Chất được cháu đích tôn là Phạm Hanh Thông, con trai là Phạm Trọng Giám và Phạm Thị Nhan xuất 240 quan tiền, 5 mẫu ruộng cho dân làng chi dùng. Quan viên, hương lão và bản xã tôn bầu ông Phạm Phúc Lãng và bà Nguyễn Diệu Chất làm Hậu thần. Qui định, hàng năm vào các tiết lễ nhập tịch, cầu phúc nghênh rước thần, họ và tên các Hậu thần đều được ghi vào trong tế văn. Ghi ngày giỗ của Hậu thần, vị trí các thửa ruộng cúng tiến và nghi lễ cúng tế Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)