Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu:12276/12277/12278/12279
Thác bản bia xã Cổ Pháp 古法社, sưu tầm tại đình xã Cổ Pháp tổng An Phú phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 26 x 53cm, gồm 50 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 9 (1671).
Người soạn: Nguyễn Bộc Phủ 阮僕甫 [tức Nguyễn Minh Triết阮明哲 (1578-1672)], khi đi thi ông tên là Nguyễn Minh Triết, được vua phê đổi tên là Nguyễn Thọ Quyến 阮壽眷, có tài liệu còn ghi ông tên là Nguyễn Hậu Quyến; quê quán: xã Lạc Sơn huyện Chí Linh phủ Nam Sách (nay thuộc huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương); học vị: Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ tam danh (Thám hoa) khoa Tân Mùi nien hiệu Đức Long thứ 3 (1631) đời vua Lê Thần Tông; chức vị: Thượng thư bộ Công, Thiếu bảo Cẩm Quận công; trí sĩ.
Người viết chữ: Ngô Thực 吳實
Người khắc chữ: Nguyễn Thịnh 阮盛; quê quán: xã Kính Chủ huyện Giáp Sơn; chức vị: Cục thạch.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông Đặng Nguyễn xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc, ông tự nguyện bỏ ra 140 quan tiền và 1 mẫu 4 sào ruộng cho dân chi dùng. Quan viên, hương trưởng dân làng lập văn ước tôn bầu ông làm Hậu thần. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)