Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu:12376
Thác bản bia xã Cao Đôi huyện Chí Linh phủ Nam Sách 南策府至靈縣高堆社, sưu tầm tại đình xã Cao Đôi tổng Cao Đôi phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 31 x 69cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 39 (1778).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Bính Thân (1776) bản xã có việc quan dịch phải chi phí rất nhiều tiền. Vợ của Thập lí hầu kiêm Tổng trưởng họ Trần là bà Lê Thị Nhu hiệu Diệu Trung đã cúng cho làng 35 quan tiền để chi dùng vào việc quan dịch. Hương lão, dân làng đã thuận bầu bà làm Hậu thần. Sau này bà Lê Thị Nhu 100 tuổi vào các ngày giỗ hàng năm làng sẽ cúng tế bà theo đúng lễ nghi. Ghi lệ kính biếu, lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)