Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu:12393/12394
Thác bản bia giáp Mi Thọ xã Đột Lĩnh huyện Chí Linh 南策府至靈縣突嶺社眉壽甲, sưu tầm tại miếu xã Đột Lĩnh tổng Cao Đôi phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 36 x 59cm, gồm 20 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: bị tảy xóa.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản giáp tu tạo miếu thờ, một số người trong giáp đã cúng tiến tiền của vào việc tu tạo miếu. Cụ thể như sau: Chính thất của Huyện thừa Đỗ Viết Ninh là bà Trần Thị Tiếng hiệu Thục Thuận người bản xã, đã cúng cho làng 60 quan tiền và 1 mẫu ruộng. Sinh đồ Trần Bá Giản vợ là Lê Thị Huyền đã cúng cho làng 40 quan tiền. Bà Trần Thị Nguyên và Mạc Thị Điện đã cúng tiền và 10,5 sào ruộng để làm kị điền. Qaun viên, hương lão toàn giáp tôn bầu họ làm Hậu thần, cho được phối hưởng tại miếu đình. Ghi ngày giỗ và lệ chúng gioc các Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)