Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu:12404
Thác bản bia xã Tạ Xá huyện Chí Linh phủ Nam Sách 南策府至靈縣謝舍社, sưu tầm tại chùa Báo Đức thôn Đào xã Tạ Xá tổng Cao Đôi phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 85cm, gồm 20 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 26 (1765).
Người soạn: Lê Điều Nguyên 黎調元; quê quán: thôn Đào xã Tạ Xá; học vị: Sinh đồ.
Người viết chữ: Lê Bá Kiều 黎伯喬; chức vị: Điển lại.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông Lê Như Thể tự Tính Dụng hiệu Phúc Công người thôn Đào xã Tạ Xá xuất gia tu hành từ nhỏ, rất tinh thông Phật pháp. Vào các năm Canh Thân, Tân Dậu gặp phải nạn binh hỏa, dân làng phiêu tán, ông ra tay cứu độ trợ giúp những người cơ hàn, có nhiều công đức dân làng đều biết ơn ông. Năm Giáp Thân (1764) toàn xã đã tôn bầu ông và vợ bà Phạm Thị Miễn hiệu Diệu Viên làm Hậu thần. Ông bà có 4 mẫu ruộng cúng cho xã để làm kị điền. Có ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và lệ cúng giỗ hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)