Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu:12456/12457
Thác bản bia thôn Ngọc Đường xã Vũ Xá huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣武舍社玉堂村, sưu tầm tại đình xã Vũ Xá Nam tổng Vũ La phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 28 x 49cm, gồm 25 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 43 (1782).
Người soạn và viết: Vũ Hữu Phùng 武有馮; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Cựu xã trưởng kiêm bản thôn trùm trưởng Đoàn Bá Điệt tự Phúc Miên đã cúng cho làng 100 quan tiền cổ và 5 sào ruộng để làng xây dựng hậu điện. Viên mục, dân làng nhớ ơn công đức đã bầu ông làm Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và nghi lễ cúng tế Hậu thần hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)