Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu:12656
Thác bản bia xã Mạn Đê huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣曼堤社, sưu tầm tại đình xã Mạn Đê phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 95cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 30 (1769).
Người soạn: không ghi..
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bản xã tu bổ lại đình phí tổn rất lớn, quan Hoằng tín Đại phu Thái thường Tự khanh Phạm Nguyễn Cẩm đã cúng 210 quan tiền cổ, 2 mẫu ruộng giúp làng làm đình. Quan viên, dân xã tôn bầu ông làm Hậu thần. Ghi qui định kính biếu, thể thức cúng tế Hậu thần hàng năm. Có bài tán.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)