Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu:12731/12732
Thác bản bia xã Dục Trị huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣欲治社, sưu tầm tại đình 2 xã Dục Kì và Dục Trị tổng An Dật phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 70cm, gồm 18 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 36 (1775).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bà Trần Thị Tẩm và Trần Thị Doanh người xã Dục Trị, thấy dân làng chi phí vào việc thờ cúng thần tốn kém, nên bà Trần Thị Doanh đã bỏ ra 45 quan tiền và bà Trần Thị Tẩm bỏ ra 1 mẫu ruộng (gồm 3 thửa) giúp dân làng lo việc hương khói thờ thần. Quan viên và dân làng tôn bầu hai bà làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ của các Hậu thần, vị trí các thửa ruộng cúng tiến và nghi lễ cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)