Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu:12772/12773
Thác bản bia xã Kinh Dương huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣涇陽社, sưu tầm tại đình xã Kinh Dương tổng La Đôi phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 24 x 40cm, gồm 22 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 24 (1763).
Người soạn: Phạm Đồng Viện 范同院; quê quán: xã La Đôi tổng La Đôi phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương; học vị: Giám sinh (Sau này đỗ Tiến sĩ khoa Bính Tuất niên hiệu Cảnh Hưng 27 (1766) đời vua Lê Hiển Tông, làm quan đến Hàn lâm Thị giảng).
Người viết chữ: Lê Viết Kiều 黎曰喬; quê quán: xã Tạ Xá phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Xã trưởng, trưởng thôn cùng các quan viên hương lão sắc mục trong thôn ghi việc ông họ Đoàn tự Phúc Tín cùng vợ bà họ Nguyễn hiệu Từ Tại, con gái Đoàn Thị Rồi và con rể NGuỹen Viết Tuấn đã cúng 40 quan tiền cổ để bản xã tu sửa đền miếu. Sau đó lại cúng 1 mẫu ruộng để dân xã cày cấy lấy tiền hoa lợi lo việc đèn hương. Quan viên, dân xã nhất trí bầu 4 người làm Hậu thần. Ghi qui định cúng giỗ Hậu thần hàng năm, vị trí và diện tích ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)