Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu:12777
Thác bản bia xã Kinh Dương huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣涇陽社, sưu tầm tại đình xã Kinh Dương tổng La Đôi phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 35 x 66cm, gồm 14 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 36 (1775).
Người soạn: Đỗ Trọng Dĩnh 杜仲穎; quê quán: xã Kinh Dương tổng La Đôi phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương; chức vị: Xã trưởng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc năm Nhâm Thìn (1772) bản xã có việc tu tạo đình để thờ thần, bà Trịnh Thị Kham bỏ ra 40 quan tiền cổ và 6 sào ruộng cho xã. Quan viên, hương lão và dân xã tôn bầu bố bà là ông Trịnh Phúc Đương, bố chồng bà là ông Đoàn Phúc Mộ và bản thân bà làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ, qui định thể lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm, vị trí các thửa ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)