Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu:12950/12951
Thác bản bia xã Tăng Thượng huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣曾上社, sưu tầm tại đình xã Tăng Thượng tổng Bảo Trung huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 27 x 50cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 38 (1777).
Người soạn: Phạm Quốc Bảo 范國寶; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc bà Phạm Thị Thi cúng cho xã 3 mẫu ruộng. Quan viên, sắc mục, dân xã Tăng Thượng tôn bầu cha mẹ bà Phạm Thị Thi là ông họ Phạm tự Pháp Linh và bà họ Nguyễn hiệu Từ Thành làm Hậu thần, bản thân bà Phạm Thị Thi được phối hưởng. Ghi vị trí, diện tích những mảnh ruộng cúng và ghi ngày giỗ của các Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)