Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
候神碑記
Kí hiệu:12956/12957/12958/12959
Thác bản bia xã Tăng Thượng huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣曾上社, sưu tầm tại đình xã Tăng Thượng tổng Bảo Trung huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 46 x 79cm và 14 x 59cm, gồm 33 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 850 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 45 (1784).
Người soạn: Phạm Quốc Bảo 范國宝; học vị: Sinh đồ.
Người viết: Đinh Tuấn Quí 丁俊季; chức vị: Khán thủ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bản xã tu sửa đình vũ, một số người đã xuất tiền và ruộng cúng cho xã, như: ông họ Hoàng tự Phúc Thiện 1 mẫu và vợ bà họ Phạm hiệu Từ Mỹ cúng 1 thửa 3 sào 5 thước, 1 thửa 6 sào 5 thước; ông họ Võ tự Phúc Chính cúng 2 thửa ruộng cộng 5 sào, 1 thửa 5 sào 5 thước và vợ bà họ Tăng hiệu Từ Hạnh cúng 1 ruộng ao 8 sào và 1 thửa ruộng 1 sào 1 thước; ông họ Vũ tự Phúc Bình cúng 1 thửa 1 mẫu và vợ bà họ Đào hiệu Từ Đức cúng 2 thửa 7 sào, 1 thửa 3 sào, v.v… Quan viên, sắc mục và dân xã tôn bầu họ làm Hậu thần. Ghi thần vị các Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và nghi lễ cúng tế Hậu thần hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)