Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu:12960/12961
Thác bản bia xã Tăng Thượng huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣曾上社, sưu tầm tại đình xã Tăng Thượng tổng Bảo Trung huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 37 x 53cm, gồm 19 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 21 (1760).
Người soạn 1: Nguyễn Tất Xứng 阮必稱; quê quán: xã Tăng Hạ huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng; chức vị: Xã trưởng.
Người soạn 2: Nguyễn Trí Tri 阮致知; quê quán: xã Tăng Hạ huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng; chức vị: Xã trưởng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông họ Đào tự Phúc Tích và bà họ Phạm hiệu Từ Trinh quê ở xã Tăng Thượng đã mất. Nay con rể và con gái nghĩ đến công ơn cha mẹ, đã cúng 60 quan tiền và 1 mẫu ruộng để xin gửi giỗ tại đình. Sắc mục và dân xã đồng ý bầu ông bà làm Hậu thần, hàng năm cúng giỗ. Ghi ngày giỗ của Hậu thần, vị trí, diện tích ruộng cúng và thể lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)