Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu:12964/12965
Thác bản bia xã Đồng Lại huyện Gia Lộc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉祿縣同賴社, sưu tầm tại đình xã Đồng Lại tổng Bao Trung huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 44 x 70cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quang Trung thứ 5 (1792).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Hiệu sinh Phạm Khắc Thực hiệu Phúc Đạo và vợ bà Tống Thị Duy cúng cho xã Đồng Lại 60 quan tiền, một ngôi nhà 5 gian, một cái ao và 4 mẫu ruộng. Quan viên và dân xã bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi vị trí và diện tích những mảnh ruộng tiến cúng. Ghi thần vị Hậu thần và nghi lễ cúng giỗ Hậu thần hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)