Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 19517/19518
Thác bản bia xã Trúc Cương tổng Chi Ngại huyện Chí Linh 至靈縣支碍總竹崗社, sưu tầm tại đình xã Trúc Võng tổng Chi Ngại huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 44 x 74 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 13 (1938).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Các vị kì lão, chức sắc cùng toàn thể mọi người hội họp tại đình dựng bia suy tôn công đức. Số là bản xã trước đây thuộc địa phận vùng rừng núi, ông Nguyễn Công Giai đến khai thác tự chiêu tập dân đến mà ngày càng trở nên đông đúc. Người vợ hiền của ông cũng có công cứu giúp người nghèo khó, nhưng không may bà đột ngột qua đời, ông lại đi bước nữa nhưng rồi người vợ hai cũng qua đời. Ông ở vậy nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Bản xã có lời với người con trưởng của ông vốn là Phó lí sung Chánh hội, tòng Cửu phẩm bá hộ tên là Nguyễn Văn Tích, cùng với con trai thứ hai là Nguyễn Văn Đinh, là Lí trưởng, cửu phẩm bá hộ sung bản huyện kì hào cùng truy tôn ông họ Nguyễn và hai bà vợ phối hưởng Hậu thần. Sau này con cháu lại xuất thêm ruộng để đôn lên niềm hiếu kính, số ruộng này luân lưu canh tác, mỗi năm 2 người tu biện số lễ dâng cúng. Mặt sau ghi tên của các vị được bầu Hậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)